Έρχεται επιδείνωση σε ορισμένους δείκτες των τραπεζών cash flow NII, προμήθειες – Πως η αποτυχία της PQH γίνεται… πρότυπο

Πως το αποτυχημένο project PQH… έχει γίνει πρότυπο
Επιδείνωση σε ορισμένους κρίσιμους τραπεζικούς δείκτες θα καταγραφεί στο β΄ τρίμηνο του 2020 και συνολικά το 2020 με βάση πληροφορίες.
Ποιοι είναι οι δείκτες που θα δείξουν επιδείνωση;
Πέραν των αποτελεσμάτων που προφανώς θα έχουν επιδεινωθεί λόγω έκτακτων προβλέψεων όπως -1,5 δισεκ. ευρώ της Eurobank και αντιστοίχως των υπολοίπων τραπεζών που θα υλοποιήσουν σχέδια τιτλοποιήσεων, θα καταγραφεί επιδείνωση
1)Στις προμήθειες.
Μετά από τρίμηνα βελτίωσης των προμηθειών θα καταγράψουν αισθητή πτώση στο δεύτερο τρίμηνο του 2020.
2)Ο κρίσιμος δείκτης cash flow net interest income ο δείκτης αυτός δείχνει την καθαρή ρευστότητα που παράγεται από τα έντοκα έσοδα των τραπεζών.
Ορισμένες τράπεζες θα εμφανίσουν επιβαρυμένο δείκτη.
3)Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη
-Από προβληματικά δάνεια από τα οποία λογιστικοποιούν τόκους
-Από δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς moratorium και ενώ δεν καταβάλλονται μηνιαίες δόσεις οι τράπεζες λογιστικοποιούν έσοδα.

Η εικόνα αυτή θα αλλάξει στο τέλος του 2020, οπότε και η ελαστικοποίηση των κριτηρίων και τα moratorium θα αποσυρθούν και οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να διενεργήσουν πρόσθετες υψηλότερες προβλέψεις.
Στο α΄ τρίμηνο του 2020 ενήργησαν 930 εκατ νέες προβλέψεις λόγω της ύφεσης του 2020 αλλά οι προβλέψεις αυτές μπορεί να φθάσουν στα 7-8 δισεκ. ευρώ.

Πως το αποτυχημένο project PQH… έχει γίνει πρότυπο

Η PQH είναι η εταιρία που ανέλαβε την διαχείριση των 17 bad bank που προέκυψαν από την διαδικασία εξυγίανσης των τελευταίων ετών.
Η PQH που εποπτεύεται από την ΤτΕ, απέτυχε στον σκοπό της.
Έχουν παρέλθει τόσα χρόνια χωρίς καμία ουσιώδη απόδοση, το προηγούμενο καθεστώς διαχείρισης των προβληματικών δανείων από τις μεμονωμένες bad bank π.χ. Αγροτικής κ.α. είχε αποδώσει καλύτερα.
Μπορεί το project PQH να έχει αποτύχει – και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με τα σχέδια της ΤτΕ για την bad bank – αλλά τα στελέχη της PQH… προωθούνται σε θέσεις καίριες.
Άλλοτε σε θέσεις Προέδρου μη συστημικών τραπεζών ή άλλοτε προτείνονται για την θέση του υποδιοικητή της ΤτΕ.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση της ΝΔ ότι η επιβράβευση της αποτυχίας θα έχει συνέπειες.

www.bankingnews.gr