Εθνική Τράπεζα: Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Andrew McIntyre

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τον κ. McIntyre για την αποτελεσματική συνδρομή και τη συνολική συνεισφορά του στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.