Μαρία Απατζίδη (mera 25) Κατάθεση ερώτησης για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων

Η Μαρία Απατζίδη, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κατέθεσε στις
11/1/2021 ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα σοβαρά
κτιριακά προβλήματα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων
Η κα Απατζίδη ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
1ου Δημοτικού Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων, υπάρχει έντονη ανησυχία και
προβληματισμός για τα σοβαρά προβλήματα της συγκεκριμένης κτιριακής
εγκατάστασης.
Πιο συγκεκριμένα τα πλέον σημαντικά προβλήματα, εντοπίζονται στα εξής:

 Καθιζήσεις στον αύλειο χώρο του σχολείου
 Ετοιμόρροπο φουγάρο στην καμινάδα του καυστήρα
 Ελλιπές προσωπικό καθαριότητας
 Επικίνδυνη κατάσταση της πλακόστρωσης στον περιβάλλοντα χώρο του
σχολείου
 Έλλειψη διαγράμμισης στον εξωτερικό χώρο του σχολείου
 Ανάγκη άμεσης επανακατασκευής των βρυσών στον αύλειο χώρο του
σχολείου και ανάλυσης του πόσιμου νερού
Η κα Απατζίδη υπογράμμισε ότι σύσσωμη η σχολική κοινότητα σε όλη τη χώρα έχει
υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας και ότι
τέτοια σοβαρά προβλήματα, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των
μελών της σχολικής κοινότητας, θα πρέπει να επιλύονται με άμεσο τρόπο.

Η βουλευτής κατέληξε ρωτώντας την Υπουργό για τις ενέργειες που προτίθεται να
κάνει για την επίλυση των προβλημάτων του 1ου Δημοτικού Σκάλας Ωρωπού και
Νέων Παλατίων.