Πειραιώς: Έως σήμερα 18/6 η τράπεζα υποδέχθηκε 21.608 αιτήσεις για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 5 δισ. ευρω

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΝ (ΠΣΚΕ), υποβλήθηκαν 98.622 αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου ποσού 10,2 δισ. ευρώ. 
Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η τράπεζα επιλογής για 36.811 αιτήσεις (€3,46 δισ.), ήτοι το 38% και από αυτές, οι 18.016 αιτήσεις (συνολικού ύψους €1,95 δισ.) συνοδεύτηκαν από πλήρη φάκελο.
Συνολικά στο τραπεζικό σύστημα εγκρίθηκαν 10.150 αιτήσεις (συνολικού ύψους €1,29 δισ.) για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και η Τράπεζα Πειραιώς θα διαχειριστεί το 32% των αιτήσεων αυτών και συγκεκριμένα, 3.200 αιτήσεις ύψους €385 εκατ.
Ταμείο Εγγυοδοσίας.
Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους €3,55 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε να χορηγήσει €1,04 δισ., η Εθνική €810 εκατ., η Eurobank €769 εκατ. και η Alpha Bank €796 εκατ.
Μέχρι σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, η Τράπεζα Πειραιώς υποδέχθηκε, ως τράπεζα επιλογής, 21.608 αιτήσεις συνολικού ύψους €5 δισ. ευρω.

www.bankingnews.gr