Πως θα χρηματοδοτηθούν τα σχέδια για Κεφαλαιαγορά και τράπεζες από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τι περιλαμβάνουν;

Ετοιμα εμφανίζονται τα προσχέδια για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Covid στα περισσότερα Υπουργεία  με στόχο το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο να γίνει εκμεταλλεύσιμο στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να μπορέσουν να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία οι σχετικές προκαταβολές.
Οι οδηγίες που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές κυβέρνησης ακολουθήθηκαν πιστά από την Ελληνική Κυβέρνηση που θεωρεί πολύ ουσιαστική τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για την ίδια τη χώρα.
Μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που αφορά τρεις πυλώνες έχει σχεδιαστεί για την κεφαλαιαγορά και άλλη μια αντίστοιχη για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Κεφαλαιαγορά

Oι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται σχετικά με το Χρηματιστήριο και την Κεφαλαιαγορά έχουν κυρίως θεσμική ισχύ.
-Η αναβάθμιση της Επιτροπής  και η συνένωση λειτουργιών με την Ελληνική Επιτροπή Τυποποίησης και Ελάγχου.
-Η δημιουργία πράσινων προϊόντων και κυρίως πράσινων ομολόγων σε μια περίοδο που η Γερμανική Προεδρεία πιέζει όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία τους και την διαπραγμάτευσή τους σε οργανωμένες αγορές.
-Η διαμόρφωση φορολογικών κινήτρων που θα επιτρέψουν νέες δράσεις και μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις στο Ελληνικό Χρηματισήριο.

Πιστωτικά ιδρύματα

Πλατφόρμες παρακολούθησης των εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών.
-Δημιουργία πλατφόρμας που θα παρακολουθεί τα δάνεια που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει χρηματοδότηση ιδιαίτερα εκείνη που σχετίζεται με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου
-Δημιουργία ενός Credit Bureau που θα παρακολουθεί όλες τις σχετικές με τον Ηρακλή εξελίξεις και τα δάνεια προκειμένου οι διαφανείς διαδικασίες να προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές στην αγορά των NPLs
-Δημιουργία πλατφόρμας η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο των διαδικασιών που έχουν ξεκινήσει και κυρίως εκείνων που σχετίζονται με τα κόκκινα δάνεια.
Μέσα από το Μηχανισμό θα χρηματοδοτηθούν επίσης σημαντικές μεταβολές στη νομοθεσία και στην δημιουργία νέων οργανισμών σε τομείς που αφορούν τη δικαιοσύνη, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το συνταξιοδοτικό σύστημα την αγορά εργασίας.
Ας σημειωθεί πως τα σχέδια ανάκαμψης  που χρηματοδοτούνται από  το Ταμείο Covid 19 πρέπει  να ικανοποιούν ταυτόχρονα και στις μεταρρυθμίσεις  και στις επενδύσεις
Οι σχετικές δράσεις που ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά θα  μπορούσαν  να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση βάσει του RRF υπό την προϋπόθεση ότι  ικανοποιούν τους στόχους του μηχανισμού.
Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ενέργειες πρέπει να περιλαμβάνουν  μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη νομοθεσία και είναι συμβατά με τα εγκεκριμένα εθνικά σχέδια.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr