Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της Alpha bank; – Θα δαπανήσει 2 δισ. σε κεφάλαιο για το Galaxy, πήρε προβλέψεις για Covid-19

Το ενδιαφέρον εστιάζεται ότι για τιτλοποίηση 10,8 δισεκ. η Alpha bank θα δαπανήσει 1,35 δισεκ. κεφάλαια ή 250 με 280 μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 18,3% που μεταφράζεται σε 8,3 δισεκ. συνολικά κεφάλαια.
Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της Alpha bank;
Προέκυψαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες που προφανώς δεν θα πρέπει να εστιαστούν στο τελικό αποτέλεσμα.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται ότι για τιτλοποίηση 10,8 δισεκ. η Alpha bank θα δαπανήσει 2 δισεκ. κεφάλαια επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 18,3% που μεταφράζεται σε 8,3 δισεκ. συνολικά κεφάλαια.
Βέβαια η Alpha bank αναφέρει ότι η ζημία που θα υποστεί θα είναι 250 με 280 μονάδες επί της κεφαλαιακής επάρκειας και αυτό ωστόσο σημαίνει 1,35 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι αναμενόταν η ζημία στα κεφάλαια περί τα 2,1 με 2,2 δισεκ. ευρώ.

Ποια είναι τα βασικά σημεία;

1)Η Alpha bank στο 6μηνο του 2020 εμφάνισε κέρδη 86,6 εκατ ευρώ καθώς στο β΄ τρίμηνο του 2020 πέτυχε κέρδη 98 εκατ και στο α΄ τρίμηνο είχε εμφανίσει ζημία 11 εκατ ευρώ.
Τα αποτελέσματα προήλθαν και λόγω της αύξησης των εκτάκτων εσόδων 214 εκατ, με 128 εκατ στο β΄ τρίμηνο και 85 κατ στο α΄ τρίμηνο του 2020.

2)Θετική εξέλιξη θεωρείται η στάση της Alpha bank να διενεργήσει προβλέψεις για τον Covid 19.
Η Alpha bank διενήργησε συνολικές προβλέψεις για το α΄ 6μηνο του 2020 568 εκατ ευρώ εκ των οποίων στο β΄ τρίμηνο 260 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι για τον κορωνοιό δηλαδή για προβληματικά δάνεια που θα δημιουργηθούν λόγω της ύφεσης στην οικονομία η Alpha bank έχει πάρει προβλέψεις 234 εκατ εκ των οποίων 114 εκατ στο β΄ τρίμηνο έναντι 120 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2020.

3)H Alpha bank εκτιμάει ότι από την τιτλοποίηση Galaxy ύψους 10,8 δισεκ. ευρώ θα υποστεί ζημία μόλις 2 δισεκ.
Τα συνολικά κεφάλαια ανέρχονται σε 8,3 δισεκ. και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 18,3%.
Μετά την τιτλοποίηση για την οποία οι προσφορές θα υποβληθούν 9 Οκτωβρίου 2020, τα κεφάλαια θα διαμορφωθούν στα 7 δισεκ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha bank διαθέτει 3,1 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι αλλά με SREP ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11,5% από 13,75% που ήταν προ κορωνοιού.
Τα κεφάλαια της Alpha bank με όρου tangible book ανέρχονται σε 5,8 δισεκ. ενώ η τράπεζα διαθέτει DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 3,1 δισεκ. και συνολικά κρατικά ομόλογα 5,2 δισεκ. ευρώ.

4)Για την ιστορία αναφέρεται ότι για την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 9 η Alpha bank αφαιρεί από τα κεφάλαια της 319 εκατ το 2021 και 398 εκατ το 2022 και 2023.

5)Τα NPEs της Alpha bank από 21,2 δισεκ. ή 43,5% NPEs ratio και δείκτη κάλυψης με προβλέψεις coverage ratio 44,4% μετά την τιτλοποίηση του Galaxy θα διαμορφωθούν στο 27% ή 10,4 δισεκ. ευρώ.

6)Η Alpha bank διαθέτει 68,6 δισεκ. ενεργητικό και 46,3 δισεκ. μέσο σταθμισμένο ενεργητικό RWA, καταθέσεις 40,8 εκατ ενώ έχει πάρει και ρευστότητα 11,9 δισεκ. από την ΕΚΤ.

7)Με όρους πηγών εσόδων το ratail συνεχίζει να παράγει ζημίες 170 εκατ αλλά η επενδυτική τραπεζική συνεισέφερε 285 εκατ ευρώ, το εξωτερικό είχε ζημίες 50 εκατ και το corporate κέρδη μόλις 8 εκατ ευρώ.

www.bankingnews.gr