Eurobank: Ανακοίνωσε εθελούσια με ταβάνι τα 150.000 ευρώ – Ποιους αφορά

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης ανακοίνωσε η Eurobank σήμερα, Δευτέρα, στο προσωπικό της, προσφέροντας ελκυστικά πακέτα έως 150.000 με στόχο μικρότερες ηλικίες εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, ευνοημένοι του νέου προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι μεταξύ 40-50 ετών, ενώ δελεαστικά κίνητρα παρέχονται στις μητέρες που επιθυμούν να απέχουν 2-3 από την εργασία τους συνδυάζοντας εφάπαξ αποζημίωση με μετ’ απολαβών άδεια. Στόχος της τράπεζας είναι να ολοκληρώσει τον πολυετή κύκλο των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου με το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα παραμείνει «ανοιχτό» έως τις 2 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ελαφρώς πιο μειωμένο είναι το πλαφόν (150.000 ευρώ) φέτος, από πέρυσι (160.000 ευρώ), ωστόσο, η περίμετρος του προγράμματος είναι μεγαλύτερη, αφού περιλαμβάνεται όλο σχεδόν το δίκτυο καταστημάτων (πλην Κυκλάδων και Δωδεκανήσων). Πέραν του δικτύου, περιλαμβάνεται μεγάλο εύρος διευθύνσεων της τράπεζας, με εξαίρεση όσοι θεωρούνται νευραλγικοί και υποστελεχωμένοι.

Τι προσφέρει το νέο πρόγραμμα

Προσφέρονται οι εξής επιλογές/συνδυασμοί αποζημίωσης:

• Εφάπαξ παροχή Α (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020),

• Αναγκαστική άδεια δύο ετών με καταβολή ενός επιπλέον εφάπαξ ποσού

• Αναγκαστική άδεια πέντε ετών με παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσό

• Εφάπαξ παροχή Β (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020)

Στην περίπτωση που επιλεγεί το εφάπαξ ποσό Α, ο συμμετέχων στο πρόγραμμα θα λάβει ως:

α) Βασική παροχή: Καταβολή 45 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας ανεξαρτήτως ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας: Καταβολή επιπλέον 5 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας σε όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.09.2020

(γ) Παροχή βάσει τέκνων: Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών /αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.09.2020 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του. Ανώτατο όριο είναι οι 150.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν την αναγκαστική 2ετή άδεια θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών.

Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών. Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας. Ανώτατο όριο είναι οι 150.000 ευρώ.

Όσοι επιλέξουν την αναγκαστική άδεια 5 ετών, θα λαμβάνουν κατά τη διάρκεια αυτή μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων:

• τo 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη

• τo 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος

• τo 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας. Ανώτατο όριο είναι οι 250.000 ευρώ.

Για αυτούς που θα επιλέξουν την Εφάπαξ παροχή Β θα καταβάλλεται το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, προσαυξημένη κατά 50% ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Ανώτατο όριο είναι οι 250.000 ευρώ.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα είναι όσοι:

1. Απασχολούνται στις κάτωθι εταιρίες και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους/προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω:

i. Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία
ii. Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»)
iii. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E.
iv. Eurobank Equities A.E.Π.E.Y
v. Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
vi. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
vii. Be-Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών

2. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 και συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31/12/2020, ανεξαρτήτως εταιρίας / μονάδας / νομού απασχόλησης και θέσης εργασίας.

3. Είναι γεννημένοι από την 01.01.1968 έως και τις 31.12.1980, συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2020 και δεν απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις μονάδες / θέσεις εργασίας του Ομίλου που εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως περιγράφονται ακολούθως στις εξαιρέσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας / έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, καθώς και από θυγατρική του Ομίλου στην Τράπεζα, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα απασχόλησης στην δανειζόμενη εταιρία.

 

madata